Holderhode, Dreistålholder, etc. fra ORIGINAL MULTIFIX SUISSE

ORIGINAL MULTIFIX SUISSE hurtigskifteholdere, for raskere manuelle verktøyskift!Brosjyre over Original MULTIFIX Suisse

De opprinnelige MULTIFIX SUISSE holderne er kjent verden over for presisjon og kvalitet. Mer enn en million originale MULTIFIX SUISSE har blitt solgt i løpet av de siste 40 årene! Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud på originale MULTIFIX holdere! Tlf.: 35 91 51 20.

EGENSKAPER:

  • 40 oppspenningsposisjoner – hver 9°

  • Repetisjonsnøyaktighet på 0,01 mm

  • Trinnløs justerbar høyde

  • Camlock håndtak

  • Høykvalitet varmebehandlet stålkomponenter

Oversikt

Original MULTIFIX Suisse HolderhodeHolderhode

Original MULTIFIX Suisse DreistålholderDreistålholder

Original MULTIFIX Suisse BorstangholderBorstangholder

Original MULTIFIX Suisse AvstikkeholderAvstikkeholder

Original MULTIFIX Suisse BorstålholderBorstålholder

Original MULTIFIX Suisse HylseHylse

Original MULTIFIX Suisse InnleggsprismeInnleggsprisme

Original Multifix Suisse StikkstålStikkstål