Metallografimaskiner og utstyr fra KEMET

—for kutting, innstøping, sliping og polering av prøver

Høykvalitetsprodukter fra KEMET, for effektiv prøvepreparering

Kemet kan tilby deg gratis prosessutvikling for komplett, riktig og kostnadseffektiv preparering

Kutting

Sliping

Innstøping

Polering