Multi-Sensor Koordinat Målemaskiner fra Werth – Setter standarden for presisjon, pålitelighet og allsidighet

WERTHs produkter strekker seg fra klassiske profil- og måleprojektorer med standardløsninger for optisk 2D- og 3D-koordinatmåleteknologi til svært avansert koordinatmåleutstyr med flere sensorer, som optikk, laser- og berøringssonder, x-ray tomografi og berøringsfri måling.

Siste skuddet på stammen er Werth CFZ, Chromatic Focus Zoom, som kombinerer zoomoptikk med bildebehandling og kromatisk sensor for svært nøyaktig berøringsfri 3D-måling.

Koordinatmålemaskiner

Målesensorer