Digitalt dybdelære

—  Unike dybdelære med utbyttbare måletaster

Dybdelære i toppkvalitet fra PAV. Med disse dybdelærene med utskiftbare måletastere bytter du raskt om til nye måleoppgaver, alltid med samme nøyaktighet.

Digitalt Dybdelære med utbyttbare målekjefter, leveres med måleområde:

0-200 mm

0-400 mm

 • Horisontal og digital avlesing
 • Dobbel prisme guide
 • Quick-lock for målebro
 • Solid base
 • Utbyttbare følere
 • 300, 400 eller 600 mm målebro (tillegg)
 • ON / OFF-bryteren
 • ZERO-bryter for nullstilling i alle posisjoner
 • HOLD-funksjon
 • MM / INCH-konvertering
 • Reverse-funksjon for å endre tegnet + eller –
 • PRESET-Funksjon for absoluttmåling
 • Datautgang

Compact depth gauge of high quality materials. For daily use in the workshop. For measuring bore depths and recesses. Easier and simplier to operate because of the new elec tronic:

Dybdelære, kompakt utførelse i materialer av høy kvalitet. For daglig bruk på verkstedet. For måling av boredybder og utsparinger:

 • ON/OFF-Switch
 • MM/INCH-conversion
 • REVERSE-function for changing the sign + or –
 • PRESET-function for setting a fixed value for absolute measuring
 • HOLD-function
 • Data-Output
 •  Measuring range 0 – 200 mm
 •  Instrument accuracy according DIN 862
 •  incl. digit-jump 0,03 mm
 •  Measuring range 0 – 400 mm
 • Instrument accuracy according DIN 862
 • incl. digit-jump 0,04 mm
 • Resolution 0,01
 • Repeatability 0,01 mm
 • Measuring unit mm / inch
 • Length of base 160 mm
 • Packing – wooden case